ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก
โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวงทำทะเบียนสุนัขและรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า


ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำทะเบียนสุนัขและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวงภาพกิจกรรมโดยธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ


ตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มอบยาถ่าย แร่ธาตุ

โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง


วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แพะดอยหลวง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง มีแนวทางในการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ เพื่อทำให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นำรายได้สู่อำเภอดอยหลวงในอนาคต


วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันโรคไข้หวัดนกอำเภอดอยหลวง


พ่นยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ออกพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอยหลวง

ภาพโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

ทำทะเบียนสุนัขและรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอดอยหลวง
ดำเนินการจัดทำทะเบียนสุนัขและรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี ๒๕๕๔

ช่วยสุกรคลอดลูกป่าลันเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ช่วยกันดำเนินการช่วยคลอดลูกสุกรบ้านป่าลัน

ทำวัคซีนโคกระบือของเกษตรกรพื้นที่อำเภอดอยหลวง

ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ในโคกระบือในพื้นที่อำเภอดอยหลวง

ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

ฟาร์มสาธิตไก่พื้นเมืองดอยหลวงบ้านไทรทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

ฟาร์มเลี้ยงแพะลุงติ๊บดอยหลวงบ้านแม่เลียบ
หนึ่งเดียวในอำเภอดอยหลวง
ฟาร์มแพะนมลุงติ๊บดอยหลวง

ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง