ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

ออกหน่วยอำเภอยิ้ม

2 มีนาคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ออกร่วมปฏิบัติงานหน่วยอำเภอยิ้มบ้านปงน้อยใต้ หมู่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายให้บริการด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรที่มารับบริการ
ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

เจาะเลือดควาย

1 มีนาคม 2555 นายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ร่วมกับนายเอกชัย เชียงต๋า ปศุสัตว์ตำบลโชคชัย ออกปฏิบัติงาน เจาะเลือดควายเพื่อตรวจวินิจฉัยโรค


ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง