ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ทอดผ้าป่าเพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลดอยหลวง จังหวัดเชียงราย


วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยหลวง สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหลวง จัดต้นผ้าป่าสามัคคีและสนับสนุนน้ำดื่มชื่นใจ บริการดื่มฟรีให้กับประชาชนที่มาร่วมงานถวายผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ขออนุโมทนาบุญแด่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมกุศลบุญอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ สาธุ สาธุ
ข้อมูลโดย หมอตึ้ง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

อบรมการเลี้ยงสัตว์แก่สมาชิกทหารผ่านศึกอำเภอดอยหลวง

วันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้แก่สมาชิกทหารผ่านศึกและครอบครัว โดยมีนายทศพล ยุทธศิลป์กุล นายอำเภอดอยหลวง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวทหารผ่านศึก โดยมีนายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง เป็นวิทยากรบรรยายตลอดจนการส่งเสริมความสามัคคีในสมาชิกของทหารผ่านศึกในอนาคต ทั้งนี้ได้เดินทางศึกษาดูงานการเลี้ยงแกะ แพะ ในพื้นที่ด้วย

ข้อมูลโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยกับโรคเฮโมรายิกเชฟติซีเมีย(คอบวม)ในโค กระบือ แพะ แกะ

  


ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย/โรคเฮโมรายิกเชฟติซีเมีย ในโค กระบือ แพะ แกะ ในพื้นที่อำเภอดอยหลวง จึงขอความร่วมมือเกษตรกรเจ้าของสัตว์ จัดทำซองบังคับสัตว์ และเตรียมสัตว์เพื่อรอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งในกิจกรรมนี้จะมีการรณรงค์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้กับสถานที่อยู่ของสัตว์ โรงเรือน คอก เล้าสัตว์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคด้วย
ข้อมูลโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง