ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แพะดอยหลวง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง มีแนวทางในการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ เพื่อทำให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นำรายได้สู่อำเภอดอยหลวงในอนาคต


1 ความคิดเห็น:

  1. อยากทราบลักษณะที่สำคัญทางเศรษกิจของแพะดอยหน่อยค่ะ เช่น ลักษณะ ลักษณะปรากฎ ขอบคุณค่าาา

    ตอบลบ