ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ภาพกิจกรรมโดยธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ


ตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มอบยาถ่าย แร่ธาตุ

โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น