ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ทำทะเบียนสุนัขและรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า


ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำทะเบียนสุนัขและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น