ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เจาะเลือดแพะ


8 ตุลาคม 2553 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ออกปฏิบัติงานเจาะเก็บตัวอย่างเลือดแพะ นายกำพล ศรีสะอาด บ้านหนองด่าน ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ

ข้อมูลโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

ร่วมเปิดศูนย์ single window5 ตุลาคม 2553 นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอดอยหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ single window เพื่อให้บริการประชาชนในการติดต่องานราชการของอำเภอดอยหลวง เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยในที่เดียว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ข้อมูลโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ2554


แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ปี 2554

1.การให้บริการด้านปศุสัตว์อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกครัวเรือนเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดสัตว์ โดยใช้ระบบโปรแกรมการดูแลสัตว์ที่พัฒนาขึ้นมาประยุกต์ใช้งาน

2.การป้องกันการสูญเสียประชากรสัตว์ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ

3.การรณรงค์ขายเนื้อสัตว์สะอาดปราศจากการปนเปื้อนผู้บริโภคสบายใจ

4.การเพิ่มเครือข่ายด้านปศุสัตว์ในรูปแบบใยแมงมุม

5.การให้บริการด้วยรอยยิ้มประชาชนชื่นใจ ประชาชนใช้บริการอย่างสบายใจในด้านปศุสัตว์