ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

ทำทะเบียนสุนัขและรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอดอยหลวง
ดำเนินการจัดทำทะเบียนสุนัขและรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น