ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

พ่นยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ออกพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอยหลวง

ภาพโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น