ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เกษตรกรและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายเยี่ยมชมฟาร์มแกะดอยหลวงวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เกษตรกรและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมดูงานฟาร์มแกะของอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อนำเอาแนวคิดและวิธีการไปปรับใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่บริหารจัดการขององค์การฯต่อไป ทั้งนี้ ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง นายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ให้คำแนะนำความเป็นไปได้ในการใช้ปุ๋ยขี้แกะมาใช้บำรุงดินและลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของการทำเกษตรแบบอินทรีย์ในอนาคต
เขียนโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ปุ๋ยขี้แกะตราหมอตึ้ง


ปุ๋ยขี้แกะ ตราหมอตึ้ง

                        ปุ๋ยขี้แกะตราหมอตึ้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากมูลแกะสาวของอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ปุ๋ยขี้แกะตราหมอตึ้ง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตเป็นมิตรกับธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ถนอมชีวิตผู้ผลิตผู้บริโภค ซื้อไปเป็นของฝาก จัดเป็นของขวัญ ของที่ระลึกแปลกใหม่ ในโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายและเป้าประสงค์ เพิ่มมูลค่าผลผลิตที่เกิดจากการเกษตร ลดการใช้สารเคมี ผู้ผลิตผู้บริโภคสุขภาพดี เสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร ส่งออกทางอ้อมจากนักท่องเที่ยว ซื้อแล้วได้บุญอุดหนุนเพื่อนเกษตรกร สนใจซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053 790184 หรือที่ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง 08 9999 9971
โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง