ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยกับโรคเฮโมรายิกเชฟติซีเมีย(คอบวม)ในโค กระบือ แพะ แกะ

  


ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย/โรคเฮโมรายิกเชฟติซีเมีย ในโค กระบือ แพะ แกะ ในพื้นที่อำเภอดอยหลวง จึงขอความร่วมมือเกษตรกรเจ้าของสัตว์ จัดทำซองบังคับสัตว์ และเตรียมสัตว์เพื่อรอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งในกิจกรรมนี้จะมีการรณรงค์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้กับสถานที่อยู่ของสัตว์ โรงเรือน คอก เล้าสัตว์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคด้วย
ข้อมูลโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น