ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อบรมการเลี้ยงสัตว์แก่สมาชิกทหารผ่านศึกอำเภอดอยหลวง

วันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้แก่สมาชิกทหารผ่านศึกและครอบครัว โดยมีนายทศพล ยุทธศิลป์กุล นายอำเภอดอยหลวง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวทหารผ่านศึก โดยมีนายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง เป็นวิทยากรบรรยายตลอดจนการส่งเสริมความสามัคคีในสมาชิกของทหารผ่านศึกในอนาคต ทั้งนี้ได้เดินทางศึกษาดูงานการเลี้ยงแกะ แพะ ในพื้นที่ด้วย

ข้อมูลโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น