ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เกษตรกรและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายเยี่ยมชมฟาร์มแกะดอยหลวงวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เกษตรกรและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมดูงานฟาร์มแกะของอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อนำเอาแนวคิดและวิธีการไปปรับใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่บริหารจัดการขององค์การฯต่อไป ทั้งนี้ ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง นายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ให้คำแนะนำความเป็นไปได้ในการใช้ปุ๋ยขี้แกะมาใช้บำรุงดินและลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของการทำเกษตรแบบอินทรีย์ในอนาคต
เขียนโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น