ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ปุ๋ยขี้แกะตราหมอตึ้ง


ปุ๋ยขี้แกะ ตราหมอตึ้ง

                        ปุ๋ยขี้แกะตราหมอตึ้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากมูลแกะสาวของอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ปุ๋ยขี้แกะตราหมอตึ้ง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตเป็นมิตรกับธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ถนอมชีวิตผู้ผลิตผู้บริโภค ซื้อไปเป็นของฝาก จัดเป็นของขวัญ ของที่ระลึกแปลกใหม่ ในโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายและเป้าประสงค์ เพิ่มมูลค่าผลผลิตที่เกิดจากการเกษตร ลดการใช้สารเคมี ผู้ผลิตผู้บริโภคสุขภาพดี เสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร ส่งออกทางอ้อมจากนักท่องเที่ยว ซื้อแล้วได้บุญอุดหนุนเพื่อนเกษตรกร สนใจซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053 790184 หรือที่ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง 08 9999 9971
โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น