ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

ของฝากจากดอยหลวง


 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ได้ดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงแกะเพื่อเสริมรายได้และการท่องเที่ยว ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนแกะมากกว่า250 ตัวและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในการนี้ได้ดำเนินการจัดทำของที่ระลึกเพื่อคนที่รักการปลูกผักและปลูกพืชต่างๆโดยการทำปุ๋ยขี้แกะ ภายใต้การผลิตจากแกะสาวของอำเภอดอยหลวงเอง เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ของอำเภอดอยหลวง
โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น