ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แกะดอยหลวง
 ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อชาวดอยหลวง

อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย นำโดยท่านนายอำเภอวรญาณ บุญณราช ได้กำหนดแกะ เป็นยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ที่จะให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจของอำเภอดอยหลวง ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงอย่างกว้างขวาง เป็นแหล่งผลิตแกะที่มีคุณภาพ สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว จำหน่ายเป็นรายได้เสริม
ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น