ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายนายอำเภอดอยหลวง

นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอดอยหลวง และหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมมอบนโยบายแก่องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ ๓ ตำบล ได้แก่ อบต.ปงน้อย อบต.หนองป่าก่อ อบต.โชคชัย เมื่อวันที่ ๑๓ , ๑๔ และ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น