ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เจาะเลือดแกะตรวจโรคบ้านคีรีสุวรรณ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

28 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ได้ออกดำเนินกิจกรรมเจาะเลือดแกะ ของเกษตรกรบ้านคีรีสุวรรณ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคแท้งติดต่อในแกะ เพื่อช่วยส่งเสริมในการเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไปภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น