ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แก๊สชีวภาพ โรงเรียน ตชด.สังวาลย์วิท 8 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

17 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ให้การสนับสนุนการจัดทำแก๊สชีวภาพ จากมูลสุกร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 8 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ปศุสัตว์ตำบล ในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งประสบความสำเร็จในการติดตั้ง พร้อมทั้งมอบให้กับทางโรงเรียนเพื่อประโยชน์ในการประหยัดพลังงานต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น