ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ2554


แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ปี 2554

1.การให้บริการด้านปศุสัตว์อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกครัวเรือนเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดสัตว์ โดยใช้ระบบโปรแกรมการดูแลสัตว์ที่พัฒนาขึ้นมาประยุกต์ใช้งาน

2.การป้องกันการสูญเสียประชากรสัตว์ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ

3.การรณรงค์ขายเนื้อสัตว์สะอาดปราศจากการปนเปื้อนผู้บริโภคสบายใจ

4.การเพิ่มเครือข่ายด้านปศุสัตว์ในรูปแบบใยแมงมุม

5.การให้บริการด้วยรอยยิ้มประชาชนชื่นใจ ประชาชนใช้บริการอย่างสบายใจในด้านปศุสัตว์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น