ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี ๒๕๕๗


อำเภอดอยหลวงและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่อำเภอดอยหลวง ได้นำกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่มาร่วมแสดงในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ซุ้มอำเภอดอยหลวง ประกอบด้วยหอแสดงศิลปะของนักเรียนภายใต้สืบสานตำนานครูจูหลิงปงกันมูล การจำหน่ายสินค้าโอทอป การให้บริการแพทย์แผนไทย การแกะสลักงานไม้ป้ายเออีซี การแสดงสาธิตการเลี้ยงแกะขนเพื่อนำมาแปรรูปขนแกะเป็นผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายปุ๋ยขี้แกะเป็นของที่ระลึกชนิดใหม่ของอำเภอดอยหลวง เป็นต้น
เผยแพร่โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น