ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

ทำวัคซีนโคกระบือของเกษตรกรพื้นที่อำเภอดอยหลวง

ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ในโคกระบือในพื้นที่อำเภอดอยหลวง

ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น