ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เจาะเลือดแพะ


8 ตุลาคม 2553 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ออกปฏิบัติงานเจาะเก็บตัวอย่างเลือดแพะ นายกำพล ศรีสะอาด บ้านหนองด่าน ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ

ข้อมูลโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น